Posturi vacante

10 Septembrie 2019

Rezultatul soluţionării contestaţiei depuse la proba scrisă a concursului de recrutare pentru două posturi de execuţie vacante din cadrul Centrului Judeţean Buzău: Centrul Local Pogoanele şi Biroul IT-LPIS

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter