Posturi vacante

16 Iulie 2019

Rezultatul probei scrise la concursul de recrutare pentru ocuparea unui post de execuţie vacant de consilier juridic principal la Compartimentul juridic din cadrul Centrului Judeţean Buzău

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter