Posturi vacante

17 Aprilie 2019

Rezultatul final al concursului de ocupare a unei funcţii publice de execuţie de consilier superior în cadrul Centrului Local Oraviţa, Centrul Judeţean Caraş Severin

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter