Posturi vacante

15 Mai 2019

Rezultatele selecţiei dosarelor pentru candidaţii înscrişi la concursurile de recrutare organizate pentru ocuparea unor funcţii publice vacante şi temporar vacante din cadrul APIA – Aparat central

  • 1 post vacant consilier superior, Serviciul FEADR - zootehnie, Direcţia plăţi directe – sector zootehnic,
  • 1 post temporar vacant consilier asistent, Serviciul manuale - zootehnie, rentă,  Direcţia plăţi directe – sector zootehnic.
înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter