Posturi vacante

10 Septembrie 2019

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice din cadrul Centrului Judeţean Mureş:

- consilier asistent, Serviciul Autorizare Plăţi;
- consilier principal, Centrul Local Târgu Mureş.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter