Posturi vacante

17 Iulie 2019

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice de execuţie din cadrul Centrului Judeţean Timiş:

- consilier superior, Serviciul Economic, Recuperare Debite şi Resurse Umane;
- consilier principal, Serviciul Economic, Recuperare Debite şi Resurse Umane.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter