Posturi vacante

11 Decembrie 2018

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier debutant în cadrul Centrului Judeţean Brăila

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter