Posturi vacante

12 Iulie 2019

Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice de consilier debutant în cadrul Centrului Local Caracal, Centrul Judeţean Olt

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter