Posturi vacante

10 Ianuarie 2019

Rezultatele probei suplimentare a candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante în cadrul APIA aparat central:

- consilier juridic debutant, Direcţia Juridică – Serviciul Contencios;
- consilier superior, Direcţia Management Resurse Umane – Serviciul Stabilire Drepturi Salariale și Gestiune Funcţii Publice;
- consilier juridic debutant, Direcţia Antifraudă, Control Intern – Serviciul Control Intern;
- consilier juridic asistent, Direcţia Antifraudă, Control Intern – Serviciul Control Intern.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter