Posturi vacante

12 Iulie 2019

Rezultatele probei scrise a candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut, organizat pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul APIA - Aparat Central

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter