Posturi vacante

11 Decembrie 2018

Rezultatele probei scrise a candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante în cadrul APIA Aparat Central:

- consilier superior, Direcţia Economică, Serviciul Contabilitate UE;
- consilier debutant, Direcţia Ordonanţare Plăţi, Serviciul Integrare şi Administrare Proceduri Sector Vegetal;
 - consilier juridic superior, Direcţia Management Resurse Umane, Serviciul Stabilire Drepturi Salariale şi Gestiune Funcţii Publice;
- consilier asistent, Direcţia Control pe Teren, Serviciul Control prin Teledetecţie şi Fotogrametrie.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter