Posturi vacante

08 Noiembrie 2019

Rezultatele probei scrise a candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier superior în cadrul Direcţiei Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior, Serviciul Măsuri de Piaţă, Compartimentul Zootehnie şi Relaţii Contractuale

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter