Posturi vacante

16 Iulie 2019

Rezultatele probei INTERVIU a candidaţilor înscrişi la examenul de promovare în grad profesional imediat superior, organizat de APIA- aparat central

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter