Posturi vacante

12 Iulie 2019

Rezultatele probei interviu a candidaţilor înscrişi la concursul organizat pentru ocuparea următoarelor funcţii publice din cadrul Aparatului Central:

- consilier superior, Direcţia Plăţi Directe, Sector Zootehnic, Serviciul Manuale - Zootehnie, Rentă;
- consilier superior, Direcţia Patrimoniu, Achiziţii Publice şi Administrativ, Serviciul Achiziţii.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter