Posturi vacante

10 Octombrie 2019

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat pentru ocuparea următoarelor funcţii vacante din cadrul aparatului central APIA:

- consilier asistent, Direcţia Control pe Teren, Serviciul Control Clasic;
- consilier debutant, Direcţia Măsuri de Piaţă, Comerţ Exterior, Serviciul Măsuri de Piaţă, Compartimentul Vegetal;
- consilier debutant, Direcţia Ordonanţare Plăţi, Serviciul Ordonanţare/Autorizare Plăţi;
- consilier superior, Direcţia Ordonanţare Plăţi, Serviciul Ordonanţare/Autorizare Plăţi.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter