Posturi vacante

10 Ianuarie 2019

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de consilier superior în cadrul Centrului Judeţean Teleorman

înapoi

Centre judeţene APIA

CHAFEA - Promotion of agricultural products
Comunicare titluri creanţe
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter