Posturi vacante

11 Ianuarie 2019

Rezultatele finale ale concursului de recrutare organizat în vederea ocupării funcţiei publice de consilier principal în cadrul Centrului Local Hîrşova, Centrul Judeţean Constanţa

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter