Posturi vacante

08 Noiembrie 2019

Rezultatele finale ale concursului de ocupare ale funcţiilor publice de conducere vacante de şef serviciu în cadrul Serviciului Autorizare Plăţi şi Serviciul Control pe Teren, Centrul Judeţean Timiş

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter