Posturi vacante

11 Septembrie 2019

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a următoarelor funcţii temporar vacante din cadrul Centrului Judeţean Timiş:

- consilier superior, Serviciul Economic, Recuperare Debite şi Resurse Umane;
- consilier superior, Centrul Local Lugoj.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter