Posturi vacante

14 Mai 2019

Rezultatele finale ale concursului de ocupare a funcţiei publice de consilier asistent în cadrul Centrului Local Găeşti, Centrul Judeţean Dâmboviţa

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter