Posturi vacante

15 Noiembrie 2019

Potrivit adresei MADR nr. 114979/12.11.2019 privind renuntarea la concursurile de recrutare aflate in derulare, adresa A.P.I.A. – aparat central nr. 42973/13.11.2019, inregistrata la APIA – Centrul Judetean Dambovita sub nr. 12680/13.11.2019, conform prevederilor art. 38 din OUG nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, vă transmitem, spre afişare pe site-ul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, anunţul privind renuntarea la organizarea concursului de recrutare organizat pentru ocuparea funcţiei de execuţiei vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Centrului Local Titu.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter