Posturi vacante

19 Noiembrie 2019

Centrul Judeţean Hunedoara al Agenţiei de Plaţi şi Intervenţie pentru Agricultură renunţă la ocuparea prin concurs de promovare a funcţiilor publice teritoriale de conducere de şef Centrul local Brad şi şef Centrul local Hunedoara la APIA CJ Hunedoara, concurs care avea stabilită data probei scrise în 20.11.2019

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter