Posturi vacante

14 Noiembrie 2019

Având în vedere adresa MADR nr.114979/2019, înregistrată la Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură cu nr.42916/2019 și la Centrul Judeţean Prahova cu nr.12003/13.11.2019, anunţăm decizia instituţiei de a nu continua procedura de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcţiei temporar vacante consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Centrului local Mizil

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter