Posturi vacante

23 Decembrie 2019

Anunţ privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici de execuţie din cadrul Aparatului central A.P.I.A.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter