Posturi vacante

12 August 2019

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Centrul Judeţean Tulcea, cu sediul în localitatea Tulcea, str. Zimbrului, nr. 24 scoate la concurs un post de consilier principal în cadrul Serviciului Autorizare Plăţi

Fişiere ataşate (2)

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter