Posturi vacante

15 Noiembrie 2019

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Suceava, cu sediul în municipiul Suceava, Bulevardul 1 Decembrie 1918, nr. 3, judeţul Suceava, cod poştal 720262, în baza Adresei M.A.D.R. nr. 114979/12.11.2019 și a Adresa D.M.R.U. din cadrul A.P.I.A.-aparat central nr. 42973/13.11.2019, renunţă la desfășurarea concursului de recrutare, având proba scrisă în data de 29.11.2019, pentru ocuparea funcţiei publice, teritoriale, de execuţie, de consilier, clasa I, grad profesional superior, vacantă la Centrul Local Siret din cadrul Agenţiei de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură-Centrul Judeţean Suceava, în conformitate cu prevederile art. 38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter