Pagina vizitatorului

S-a prelungit perioada de depunere a dosarelor în vederea selecţiei de promotori ai dezvoltării rurale, în cadrul proiectului "Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural"

Asociaţia Comunelor din România (A.Co.R.) anunţă persoanele interesate că a prelungit perioada de depunere a dosarelor în vederea selecţiei de promotori ai dezvoltării rurale, în cadrul proiectului "Comuna, promotor al dezvoltării spiritului antreprenorial în mediul rural".

Proiectul este derulat în baza contractului de finanţare cu numărul de identificare POSDRU/83/5.2/S/58447, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Unul dintre obiectivele specifice ale proiectului este crearea a 7 reţele regionale de câte 15 promotori ai dezvoltării comunitare. Aceştia vor promova dezvoltarea comunitară la nivelul locuitorilor comunelor din judeţele fiecărei regiuni, pe baza abilităţilor dobândite în urma unui program de formare profesională privind dezvoltarea competenţelor antreprenoriale (DCA). 

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter