Noutăţi

16 Mai 2019

Data finală pentru depunerea cererilor de plată,respectiv a formularelor de modificare a cererilor de plată pentru schema de ajutor de stat „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor” aferentă măsurii 15 „Servicii de silvomediu, servicii climatice și conservarea pădurilor”, submăsura 15.1 „Plăţi pentru angajamente de silvomediu”din cadrul PNDR 2014-2020, Sesiunea 1/2017, anul III de angajament, se prelungește până la data de 14 iunie 2019 inclusiv, fără penalităţi.

Fişiere ataşate (1)

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter