Noutăţi

23 Ianuarie 2019

Campanie de propuneri pentru programele privind promovarea produselor agricole europene în întreaga lume și în cadrul UE

Comisia Europeană a lansat campania de cereri de propuneri pentru programe privind promovarea produselor agricole europene în întreaga lume și în cadrul UE. 

191,6 milioane de euro au fost alocate programelor de promovare în 2019, inclusiv 181,6 milioane de euro pentru cofinanţarea programelor și alte 10 milioane de euro în caz de perturbare a pieţei, faţă de 179 de milioane de euro alocate pe parcursul anului 2018. Programele pot acoperi o gamă largă de probleme, de la campaniile generale privind alimentaţia sănătoasă până la segmentele de piaţă specifice.

În cadrul Uniunii Europene accentul se pune pe campaniile care promovează diferitele sisteme și etichete de calitate ale UE, inclusiv denumirile de origine protejate (PDO), indicaţiile geografice protejate (IGP) și specialităţile tradiţionale garantate (GTS), precum și pentru produsele ecologice. În plus, o parte din finanţare vizează anumite sectoare specifice: orezul produs în mod durabil, măslinele de masă, carnea de vită și mânzat, fructele și legumele proaspete.

Cine poate aplica?

Sunt eligibile pentru depunerea cererii de finanţare o gama largă de organizaţii, cum ar fi: organizaţiile profesionale, organizaţiile de producători și organismele agroalimentare responsabile de activităţile de promovare. Așa-numitele programe “simple” pot fi depuse de una sau mai multe organizaţii din aceeași ţară membră a Uniunii Europene. Programele “multi” pot fi depuse de cel puţin două organizaţii naţionale din cel puţin două state membre sau din una sau mai multe organizaţii europene. Campaniile se desfăşoară pe perioade mai mari de trei ani.

Toate propunerile de depun până la data de 16 aprilie 2019 prin intermediul portalului dedicat. Membrii Comisiei Europene vor evalua propunerile transmise şi vor anunţa beneficiarii în toamna anului 2019.

CHAFEA, Agenţia Executivă pentru Consumatori, Sănătate, Agricultură și Alimente a UE, oferă o serie de instrumente menite să îi ajute pe solicitanţi în prezentarea cu succes a propunerilor. Mai multe informaţii se pot obţine pe parcursul unei zile de informare europeană la nivelul UE. Aceasta va avea loc la Bruxelles, în data de 07 februarie 2019, fiind deschisă tuturor potenţialilor beneficiari, agenţiilor de publicitate și autorităţilor naţionale.

Sursa: https://ec.europa.eu/info/news/promotion-eu-agri-food-products-home-and-abroad_en https://ec.europa.eu/commission/index_en

 

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter