Informaţii APIA

Distribuţie gratuită de fructe şi legume

În scopul facilitării contactelor și cooperării publicăm listele producătorilor și beneficiarilor care au anunţat intenţia de a retrage, respectiv de a primi, legume și fructe conform R. (UE) 921/2016.

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter