Convenţii, Acorduri, Protocoale

Convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfăşurarea activităţilor curente de către beneficiarii măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole campania 2015

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează beneficiarii măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole - Campania 2015, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN -  SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate convenţiile încheiate între APIA - Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituţiei la adresa: www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confirmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 și a solicitat sprijin pentru măsurile de dezvoltare rurală. De asemenea, prin adeverinţă se confirmă, la data emiterii acesteia, suprafaţa determinată pentru plată pentru măsurile de dezvoltare rurală, că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată pentru schema de plată unică pe suprafaţă și că îndeplinește condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Valoarea creditului va fi în cuantum de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA.

Banca Creditoare acordă beneficiarilor, conform reglementărilor sale interne, credite/facilităţi de finanţare în lei, pentru finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzută în adeverinţa eliberată de APIA.

Fermierii care au accesat credite în baza adeverinţelor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru dezvoltare rurala de la aceeași bancă de la care au obţinut creditul anterior.

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%.

BCR

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ  SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură –  BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ  SA - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Piraeus Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – PIRAEUS BANK ROMANIA SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură –  PIRAEUS BANK ROMANIA SA  - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Bancpost

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCPOST SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Transilvania

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA TRANSILVANIA SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA TRANSILVANIA SA - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

BRD

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – B.R.D. - GROUP SOCIETE GENERALE SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

CEC Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – CEC BANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – CEC BANK SA - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

EximBank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – EXIMBANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – EXIMBANK SA - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

OTP

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – OTP BANK ROMANIA SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – OTP BANK ROMANIA SA - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

UniCredit

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – UNICREDIT  BANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Veneto Banca

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – VENETO BANCA SCPA  - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Carpatica

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA  – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Intesa Sanpaolo

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Creditcoop

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA CENTRALĂ COOPERATISTĂ CREDITCOOP - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Procredit Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – PROCREDIT BANK SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Raiffeisen Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – RAIFFEISEN BANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Banca Feroviară

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA - Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Banca Românească

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA ROMÂNEASCĂ MEMBRĂ A GRUPULUI NAŢIONAL BANK OF GREECE - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Good.bee Credit IFN SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – GOOD.BEE CREDIT IFN SA

Libra Internet Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – LIBRA INTERNET BANK SA –Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Nexte Bank (actuală Patria Bank)

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – NEXTE BANK (ACTUALĂ PATRIA BANK) – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter