Convenţii, Acorduri, Protocoale

Convenţii SAPS 2013

CONVENTII PRIVIND FINANTAREA CAPITALULUI DE LUCRU PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR CURENTE DE CATRE BENEFICIARII SCHEMEI DE PLATA UNICA PE SUPRAFATA (SAPS) CAMPANIA 2013

In conformitate cu prevederile conventiilor privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii Schemei de Plata Unica pe Suprafata (SAPS) incheiate intre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca si Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, la solicitarea scrisa a fermierului, centrul judetean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania SAPS 2013 va elibera o Adeverinta prin care confirma ca Beneficiarul a depus cererea de plata pentru Schema de plata Unica pe Suprafata (SAPS) pentru anul 2013 si ca au fost finalizate controalele si verificarile administrative asupra Cererii de Plata a Beneficiarului, pana la data emiterii Adeverintei, conform reglementarilor in vigoare. 

Pot beneficia de această adeverinţă fermierii selectaţi la controlul pe teren (clasic sau teledetecţie) numai după finalizarea acestor controale. 

De asemenea, în adeverinta se va mentiona suprafata determinata pentru plata în cadrul schemei SAPS si faptul ca beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plata la data emiterii acesteia, precum si ca îndeplineste conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislatia în vigoare. 

Valoarea creditului va fi de pana la 90% din suma cuvenita din SAPS, denominata in lei astfel:
a) pentru creditele acordate de Banca Creditoare pana la data de 29.09.2013 inclusiv, la cursul leu/Eur comunicat de Banca Centrala Europeana la data solicitarii creditului;
b) pentru creditele acordate de Banca Creditoare incepand cu data de 30.09.2013 inclusiv, la cursul leu/Eur comunicat de Banca Centrala Europeana din data de 30.09.2013. 

Cursul leu/Eur comunicat de Banca Centrala Europeana poate fi descarcat de la adresa:
http://ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html 

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703 / 24.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel incat dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita de 1%. 

Totodata, potrivit aceluiasi act normativ, Banca trebuie sa faca dovada ca in perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I - Creșterea competitivităţii sectoarelor agricol și forestier, axei III - Calitatea vieţii în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul National de Dezvolare Rurala 2007-2013. 

Lista băncilor cu care Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură a încheiat convenţii privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente de către beneficiarii Schemei de Plată Unică pe Suprafaţă (SAPS) - CAMPANIA 2013

CEC Bank SA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – CEC Bank SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – CEC Bank SA - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Raiffeisen Bank S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Raiffeisen Bank S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Banca Transilvania S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Procredit Bank S.A

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Procredit Bank S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

UniCredit Tiriac Bank S.A

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - UniCredit Tiriac Bank S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Banca Comerciala Carpatica S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
BRD - Groupe Société Générale Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BRD - Groupe Société Générale - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
OTP BANK Romania S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
BCR Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BCR- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BCR - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
BANCPOST Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCPOST- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCPOST - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 

Banca Italo-Romena

                                                                 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BRD - Groupe Société Générale - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
 

 

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter