Convenţii, Acorduri, Protocoale

Convenţii Ovine/Caprine 2013

Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente de către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine și caprine în anul 2013

 

În conformitate cu prevederile convenţiilor privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente de către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine și caprine în anul 2013, încheiate între Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Bancă și Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA și Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici și Mijlocii, la solicitarea scrisă a fermierului, centrul judeţean/local APIA unde acesta a depus cererea în anul 2013 va elibera o Adeverinţă prin care confirmă: 

a) că Beneficiarul a depus cererea de plată pentru PNDC sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, pentru anul 2013; 

b) că s-au efectuat controalele și verificările administrative asupra Cererii de solicitare a plăţii naţionale complementare sector zootehnic, până la data emiterii Adeverinţei, conform reglementarilor în vigoare; 

c) numărul de animale eligibile pentru prima pe cap de animal; 

d) că Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii Adeverinţei și că Beneficiarul îndeplinește condiţiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite în cadrul PNDC sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703 / 24.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii schemelor de sprijin, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului să fie în limita de 1%. 
Totodata, potrivit aceluiași act normativ, Banca trebuie să facă dovada că în perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor Axei I - Creșterea competitivităţii sectoarelor agricol și forestier, Axei III - Calitatea vieţii în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și Axei IV Leader din Programul National de Dezvolare Rurală 2007-2013. 

Lista instituţiilor cu care APIA a încheiat Convenţia privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente de către beneficiarii plăţilor naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine și caprine în anul 2013:

Banca Comercială Română Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Banca Comercială Română – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Banca Comercială Română - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
UniCredit Tiriac Bank S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - UniCredit Tiriac Bank S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Raiffeisen Bank S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Raiffeisen Bank S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
OTP BANK Romania S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Banca Transilvania S.A

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Procredit Bank S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Procredit Bank S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Banca Comerciala Carpatica S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
BRD - Groupe Société Générale Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BRD - Groupe Société Générale - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
CEC Bank SA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - CEC Bank SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - CEC Bank SA - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
BANCPOST Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCPOST- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCPOST - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter