Convenţii, Acorduri, Protocoale

Convenţii Bovine 2013

CONVENTIE

PRIVIND FINANTAREA CAPITALULUI DE LUCRU PENTRU DESFASURAREA ACTIVITATILOR CURENTE DE CATRE BENEFICIARII PLATILOR NATIONALE DIRECTE COMPLEMENTARE (PNDC) IN SECTORUL ZOOTEHNIC LA SPECIA

 BOVINE 2013

In conformitate cu prevederile conventiei privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii platilor nationale directe complementare in sectorul zootehnic la specia bovine – 2013,  incheiate intre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca si Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, la solicitarea scrisa a fermierului, centrul judetean/local APIA unde acesta a depus cererea în Campania 2013 va elibera o Adeverinta prin care confirma urmatoarele:

  • ca Beneficiarul a depus cererea de plata pentru PNDC sectorul zootehnic schema decuplata de producţie în sectorul carne  la specia bovine, pentru anul 2013;
  • ca s-au efectuat controalele si verificarile administrative asupra Cererii  de solicitare a platii nationale complementare sector zootehnic, pana la data emiterii Adeverintei, conform reglementarilor in vigoare;
  • numarul  de animale eligibile pentru schema decuplata de producţie în sectorul carne  prima pe cap de animal;
  • ca Beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plata la data emiterii Adeverintei, ca Beneficiarul  a atasat cererii toate documentele prevazute de legislatia in vigoare si ca Beneficiarul indeplineste conditiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite in cadrul PNDC sectorul zootehnic schema decuplata de producţie în sectorul carne  la specia bovine in conformitate cu legislatia in vigoare.


Valoarea ajutorului pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii platilor nationale directe complementare (PNDC) in sectorul zootehnic la specia bovine 2013 este de 300 lei/cap.


In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale  nr. 703/24.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel incat dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita de 1%.


Totodata, potrivit aceluiasi act normativ, Banca trebuie sa faca dovada ca au acordat în perioada 2008-2012 credite beneficiarilor axei I  - Creșterea competitivităţii sectoarelor agricol și forestier, anexei III - Calitatea vieţii în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din PNDR, printr-o declaraţiei pe propria răspundere semnată de reprezentanţii legali.


Lista bancilor cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a incheiat conventii privind finantarea capitalului de lucru pentru desfasurarea activitatilor curente de catre beneficiarii platilor nationale directe complementare (PNDC) in sectorul zootehnic la specia bovine 2013

 

CEC Bank SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – CEC Bank SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – CEC Bank SA - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 
       

Banca Transilvania SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 

Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

 

Procredit Bank S.A

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Procredit Bank SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

 
       

Banca Comerciala Carpatica SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica SA - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 

BRD - Groupe Société Générale SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BRD - Groupe Société Générale - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

 

OTP BANK ROMÂNIA SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania SA - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 

UNICREDIT ȚIRIAC BANK SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica SA - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 

PIRAEUS Bank ROMÂNIA SA

 

Comerciala Carpatica SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 

BCR

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BCR- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BCR - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii

 

BANCPOST

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCPOST- Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
 

 

Alpha Bank SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Alpha Bank SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

     

Banca Italo Romena SA

 

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – Banca Italo Romena SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter