Convenţii, Acorduri, Protocoale

Convenţii ANT 2014 – sector carne bovine

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (A.P.I.A.) informează beneficiarii pentru ajutoarele naţionale tranzitorii (ANT) în sectorul zootehnic, la specia bovine, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia. Creditele oferă producătorilor agricoli posibilitatea utilizării de resurse financiare, necesare activităţilor curente, până la efectuarea, de către APIA, a plăţii primelor pe exploataţie şi pe cap de animal la care sunt îndreptăţiţi potrivit prevederilor legale.

Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN –  SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.

Toate convenţiile încheiate între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul APIA la adresa: www.apia.org.ro.

Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA elibereaza o adeverinţă de înregistrare a fermierului prin care confirmă ca beneficiarul a depus cererea de plată pentru ANT - sectorul zootehnic la specia bovine pentru anul 2014, că s-au efectuat verificările privind datele din cererea  de solicitare a ANT, sector zootehnic, până la data emiterii adeverinţei, conform reglementărilor în vigoare, precum și numărul de animale solicitate pentru schema decuplată de producţie în sectorul carne prima pe cap de animal. De asemenea, în adeverinţă se precizează că beneficiarul nu face obiectul excluderilor de la plată la data emiterii adeverinţei si că beneficiarul a atașat cererii toate documentele prevăzute de legislaţia în vigoare

Conform Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1456/25.09.2014, suma cuvenită pentru beneficiarii de ANT, în sector zootehnic, schema decuplata de producţie în sectorul carne bovine este de 300 lei/cap.

Reafirmăm recomandarea adresată potenţialilor beneficiari interesaţi să îşi aleagă Creditorul  numai după un studiu atent al condiţiilor de creditare impuse de fiecare Bancă (creditoare),  pentru a obţine condiţiile de creditare cele mai avantajoase şi care se potrivesc cel mai bine  profilului exploataţiei sale.

Banca trebuie să respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii ajutoarelor naţionale tranzitorii, astfel încât dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate  depăși ROBOR 6M + 4%, inclusiv comisioanele aferente creditului de maximum 1%.

CEC Bank SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – CEC BANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – CEC BANK SA – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

OTP

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – OTP BANK ROMANIA SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – OTP BANK ROMANIA SA – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

BRD

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – B.R.D. - GROUP SOCIETE GENERALE SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Piraeus Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – PIRAEUS BANK ROMANIA SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – PIRAEUS BANK ROMANIA SA – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Raiffeisen Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – RAIFFEISEN BANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – –RAIFFEISEN BANK SA – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

BCR

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură –  BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ  SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Transilvania

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA TRANSILVANIA SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA TRANSILVANIA SA – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Carpatica

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ CARPATICA SA  – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Veneto Banca

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – VENETO BANCA SCPA  - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Procredit Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – PROCREDIT BANK SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

EximBank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – EXIMBANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA DE EXPORT-IMPORT A ROMÂNIEI – EXIMBANK SA – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Banca Feroviară

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ FEROVIARĂ SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Bancpost

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCPOST SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Intesa Sanpaolo

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – BANCA COMERCIALĂ INTESA SANPAOLO ROMANIA SA - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

UniCredit Ţiriac

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – UNICREDIT ŢIRIAC BANK SA – Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii SA - IFN

Libra Internet Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – LIBRA INTERNET BANK SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Alpha Bank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – ALPHA BANK ROMANIA SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Volksbank

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură – VOLKSBANK ROMANIA SA– Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter