Convenţii, Acorduri, Protocoale

Acte adiţionale Măsura 215 - bunăstare păsări

ACTE ADIȚIONALE LA CONVENȚIILE PRIVIND FINANȚAREA CAPITALULUI DE LUCRU PENTRU DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR CURENTE DE CĂTRE BENEFICIARII MĂSURII 215 – PLĂȚI PRIVIND BUNĂSTAREA ANIMALELOR – PĂSĂRI

In conformitate cu acte aditionale la convenţiile privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – Pasari, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) emite, la cererea solicitantului, a treia confirmare scrisă – adeverinţa - prin care se atestă că acesta a depus cerere de ajutor pentru Măsura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor și, de asemenea, este confirmată suma egală cu valoarea decontului justificativ aferent trimestrului III, depus de către solicitant in perioada 16 iulie-16 august 2013 pentru Masura 215 - Plăţi privind bunăstarea animalelor - păsări. 


Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA si Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii garanteaza creditele acordate de banci fermierilor. 

In conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703 / 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile financiare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea finanţării de către acestea a activităţilor curente ale beneficiarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru beneficiarii plăţilor directe, astfel incat dobânda finală aplicată beneficiarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iar comisioanele aferente creditului sa fie in limita de 1%. 

Totodata, potrivit aceluiasi act normativ, Banca trebuie sa faca dovada ca in perioada 2008-2012 a acordat credite beneficiarilor axei I - Creșterea competitivităţii sectoarelor agricol și forestier, axei III - Calitatea vieţii în zonele rurale și diversificarea economiei rurale și axei IV Leader din Programul National de Dezvolare Rurala 2007-2013. 

Lista bancilor cu care Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura a incheiat acte aditionale la convenţiile privind finanţarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente de către beneficiarii Măsurii 215 – Plăţi privind bunăstarea animalelor – Pasari , Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA)

CEC Bank SA Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – CEC Bank SA – Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura – CEC Bank SA - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Banca Transilvania S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BANCA Transilvania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala INTESA SANPAOLO ROMANIA S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
UniCredit Tiriac Bank S.A

Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - UniCredit Tiriac Bank S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

Banca Comerciala Carpatica S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - Banca Comerciala Carpatica S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
BRD - Groupe Société Générale Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BRD - Groupe Société Générale - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
OTP BANK Romania S.A Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
BANCPOST Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA
Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - OTP BANK Romania S.A - Fondul National de Garantare a Creditului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii
Banca-Italo Romena-SpA              Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura - BRD - Groupe Société Générale - Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN – SA

 

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter