Convenţii, Acorduri, Protocoale

Acorduri și Protocoale

Promovarea şi apărarea intereselor şi a imaginii României în exterior şi, implicit, a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, au impus intensificarea dialogului, diversificarea, întărirea şi adâncirea conlucrării specifice în domeniul agriculturii cu partenerii din statele membre ale Uniunii Europene, ţările candidate la aderarea la Uniunea Europeană, cu alte state care dispun de un important potenţial de cooperare, precum şi în cadrul organismelor şi organizaţiilor internaţionale cu preocupări în domeniul agriculturii. 

Astfel, s-au promovat relaţii de colaborare în domeniile de interes, în principal, cu următoare state: Italia, Franţa, Republica Ungară, Republica Moldova, Bulgaria, Turcia, Austria, Polonia. 

Acordul de Cooperare între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură din România (A.P.I.A.) şi AgrarMarkt (AMA) Austria. 

Domenii
de cooperare: măsuri dezvoltare rurală (LFA, plăţi agromediu), măsuri de sprijin şi aspecte privind controlul (trecerea de la SAPS la SPS, plăţi complementare teren arabil), plăţi complementare sectorul lapte şi lactate, măsuri de piaţă interne şi externe, aspecte financiare şi IT. 


Acordul de Cooperare între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) şi Agenţia de Plăţi - Fonduri de Stat pentru Agricultură (A.P. – F.S.A) din Bulgaria. 

Domenii de cooperare
: management mecanisme piaţă în agricultură, măsuri de intervenţie, măsuri de comerţ extern, sprijin direct pentru producătorii agricole, măsuri de dezvoltare rurală, controale pe teren. 


Protocolul de parteneriat între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), FranceAgriMer şi Agenţia pentru Servicii şi Plăţi (ASP) din Franţa. 

Domenii de cooperare: măsuri de piaţă şi aspecte privind controalele administrative, grupuri şi organizaţii de producători în sectorul legume fructe, gestionare crize şi acţiuni de mediu, Programul Naţional Viticol – controale, noua PAC – informare şi promovare produse Noua PAC – simplificare scheme plăţi directe, instrumente de management al performanţei aplicabile agenţiilor de plăţi. 


Protocolul de cooperare între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia Coordonatoare pentru Finanţare în Agricultură (AGEA) din Italia. 

Domenii de cooperare: măsuri de piaţă interne şi externe, plăţi directe şi aspecte privind controlul, aspecte financiare şi IT, raportare monitorizare, controale pe teren şi controale prin teledetecţie. 


Protocolul Tripartit de Cooperare Interinstituţională între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) din România şi Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură (AIPA) din Republica Moldova. 

Domenii de cooperare
: APIA acordă asistenţă AIPA în domeniul asistenţei financiare şi al modului de organizare şi dezvoltare instituţională, în vederea pregătirii agenţiei din Moldova pentru gestionarea şi implementarea sistemului de sprijin pentru solicitanţii de sprijin financiar din fonduri nerambursabile destinate agriculturii şi dezvoltării rurale. 


Protocolul de colaborare Interinstituţională între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din România şi Agenţia pentru Pieţe Agricole (ARR) din Polonia. 

Domenii de cooperare: măsuri de piaţă interne şi externe 


Acordul de Cooperare Interinstituţională între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din România şi Fondul Spaniol pentru Garantare Agricolă (FEGA) din Spania. 

Domenii de cooperare: managementul mecanismelor de piaţă, măsuri de intervenţie, restituiri la export, aspecte agro-financiare, sprijin direct pentru producătorii agricoli, dezvoltare rurală, controale pe teren. 


Acordul de Cooperare între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) din România şi Agenţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (MVH) din Ungaria. 

Domenii de cooperare
: măsuri de piaţă interne şi externe, plăţi directe şi aspecte privind controlul, aspecte financiare şi IT, controale pe teren şi controale prin teledetecţie, raportare monitorizare. 

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter