Măsuri de piaţă

10 Iulie 2017

Viti - vinicole

În vederea obţinerii avansului de către solicitanţi în cadrul măsurii de Restructurare / Reconversie, contul în care aceştia pot constitui garanţii sub formă de depozit numerar este RO88TREZ700500504X001164.

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter