Comerţ exterior

Informaţii generale pentru operatorii economici

 • Rata de schimb a monedei euro, publicată în Jurnalul Oficial C208/4/31.07.2010, aplicabilă în luna AUGUST (în vederea constituirii garanţiilor aferente licenţelor de import, export şi a certificatelor cu fixare în avans).
 • Rata de schimb a monedei euro, publicată în Jurnalul Oficial C174/1/01.07.2010, aplicabilă în luna IULIE (în vederea constituirii garanţiilor aferente licenţelor de import, export şi a certificatelor cu fixare în avans).
 • Rata de schimb a monedei euro, publicată în Jurnalul Oficial C142/25/01.06.2010, aplicabilă în luna IUNIE (în vederea constituirii garanţiilor aferente licenţelor de import, export şi a certificatelor cu fixare in avans).
 • Rata de schimb a monedei euro, publicată în Jurnalul Oficial C112/4/01.05.2010, aplicabilă în luna MAI în vederea constituirii garanţiilor aferente licenţelor de import, export şi a certificatelor cu fixare in avans.
 • Informaţii generale privind acordarea restituirilor la export în sectorul lapte şi produse lactate şi în sectorul cărnii de vită şi mânzat.

Cererile de LICENŢĂ IMPORT-EXPORT şi CFA se pot trimite şi prin Fax: 021.311.44.48.
 

Înregistrarea operatorilor în baza de date a Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

Pentru a putea solicita emiterea unei licenţe import / export / certificat cu fixare în avans, respectiv plata restituţiilor la export operatorii economici – persoane juridice sau fizice – se vor înregistra în prealabil la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) sediul central din Bucureşti.

Vă informăm că începând cu data de 20 decembrie 2006 vă puteţi înregistra la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru a primi un COD UNIC DE INREGISTRARE, pe care-l veţi utiliza în corespondenţa cu APIA.

Documentele necesare:

 • Cerere tip în care vor fi menţionate datele de contact (adresa, număr de telefon, fax, adresa e-mail), persoanele împuternicite în vederea semnării cererilor, depunerii şi ridicării documentelor de la Agenţie, coordonatele bancare; produsele de care sunt interesaţi vor fi enumerate cu titlu informativ.
 • Copie de pe actul de identitate al solicitantului / împuternicitului.
 • Copie de pe certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului.
 • Copie de pe actul constitutiv al firmei din care să reiasă posibilitatea de a desfăşura activităţi de comerţ exterior.
 • Împuterniciri, dacă este cazul.

Setul de documente se transmite începând cu data de 20 decembrie 2006 prin depunere directă la registratura de la AGENŢIA DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ, sediul central, sau prin expediere prin poştă (adresa Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură : B-dul Carol nr. 17, sector 2, Bucureşti).
Operatorii se vor obliga prin cerere să notifice Agenţiei orice modificări cu privire la informaţiile din cererea de înregistrare în termen de 10 zile lucrătoare de la producerea acestora;
Dacă se vor descoperi neconcordanţe în urma procesării dosarului de înregistrare, funcţionarii Agenţiei vor notifica în scris operatorul economic asupra acestora, solicitând completarea dosarului.
Termenul pentru completarea dosarului va fi de două săptămâni. Formularul cererii este disponibil la registratura Direcţiei Măsuri de Piaţă Comerţ Exterior, la sediul central APIA, precum şi pe site-ul APIA: www.apia.org.ro
Sunt rugaţi să depună cu prioritate actele pentru înregistrare operatorii care intenţionează să desfăşoare activităţi de comerţ exterior în luna ianuarie.
Precizăm că înregistrarea poate fi realizată şi cu ocazia primei solicitări de eliberare a unei licenţe / certificat.
Pentru informaţii suplimentare vă rugăm contactaţi registratura Direcţiei Măsuri de Piaţă Comerţ Exterior: telefon 021.305.49.68, fax: 021.305.48.03.

Exporturi şi importuri în / din ţări terţe

În cazul exportului sau importului în şi din ţări terţe operatorii economici trebuie să respecte prevederile anumitor regulamente comunitare.
Aceste regulamente comunitare se modifică frecvent. În vederea asigurării unei bune cunoaşteri a regulamentelor recomandăm operatorilor economici să viziteze site-ul legislativ al Uniunii Europene http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm şi secţiunea LEGISLAŢIE din www.apia.org.ro.
De asemenea, pentru orice informaţii puteţi contacta Serviciul Certificate Import / Export.

Licenţele

Un operator economic va avea nevoie de o licenţă în momentul în care importă sau exportă produse agricole în sau dintr-o ţară terţă.
Licenţele de import se solicită în vederea monitorizării de către Comisia Europeana a volumului de produse agricole care se importă sau se exportă în sau din Uniunea Europeana. Comisia poate controla emiterea licenţelor şi poate suspenda emiterea acestora dacă echilibrul pieţei comunitare este periclitat.
În momentul în care un operator aplică pentru o cerere de licenţă, este posibil ca acesta să constituie şi o garanţie fie sub formă de depozit prin virament, fie sub formă de scrisoare de garanţie bancară. Cuantumul garanţiei ce trebuie constituit diferă în funcţie de sectorul de produs. Garanţia constituită va fi returnată operatorului economic în momentul în care acesta furnizează dovezile că şi-a îndeplinit obligaţia de a importa sau de a exporta.

INFORMAŢII PRIVIND CALCULUL VALABILITĂŢII SCRISORII DE GARANŢIE BANCARĂ PENTRU ELIBERAREA LICENŢELOR DE IMPORT

Constituirea garanţiei pentru eliberarea licenţei se face prin virament bancar la:

Trezoreria Operativă a Municipiului Bucureşti
Cod fiscal : 16517187
COD IBAN : RO 88 TREZ 700500504X001164
"Sume de mandat şi în depozit reprezentând garanţii la
importul şi exportul de produse agricole" reprezentând
c/val. garanţie pentru eliberarea licenţei de import.

Garanţia

Pentru mai multe informaţii, click aici.

Restituţii la export

Plata restituţiei se face la cerere, în baza dovezilor din dosarul de plată, pentru operatorii economici care au dreptul la restituţie (vezi articolele 3, 4 şi 5 din Regulamentul (CE) 800/1999).
Rata restituţiei este stabilită de Comisia Europeană sau prin licitaţie, în funcţie de produs şi poate varia de la o ţară la alta.
Restituţia poate fi plătită:

 • Standard, după completarea dosarului de plată;
 • În avans, după acceptarea declaraţiei vamale de export la biroul vamal de plecare şi depunerea la APIA a unei garanţii de 110 %.

Nu se achită restituiri sub 100 euro. Nu se efectuează plata în avans pentru exporturi către destinaţii speciale. 

Taxele vamale

Produsele agricole importate pot fi supuse taxelor vamale de import. Taxa este stabilită în funcţie de sectorul de produs şi este colectată de către Autoritatea Naţională a Vămilor, care va putea da informaţii suplimentare operatorilor economici în ceea ce priveşte taxele vamale percepute.

Cursul de schimb

In ceea ce priveste garantia pentru licente, cursul de schimb aplicat este cel afişat pe site-ul Băncii Centrale Europene din ultima zi a lunii care precede evenimentul operativ. Operatorii economici pot accesa acest site utilizând adresa de internet:http://www.ecb.int/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html#data.
În ceea ce priveşte garanţia pentru plata restituţiei în avans, cursul de schimb aplicat este cel afişat pe site-ul Băncii Centrale Europene din penultima zi a lunii care precede evenimentul operativ. (a se vedea Regulamentul Comisiei nr. 1913-2006).

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter