Informaţii APIA

06 Ianuarie 2020

Conferinţele APIA pentru Măsurile delegate din PNDR 2014-2020

Un fermier informat e un fermier puternic!

Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură derulează la debutul anului 2020 o amplă Campanie de informare în rândul fermierilor, dedicată exclusiv măsurilor delegate de AFIR către APIA din Programul National de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, cu scopul de a eficientiza implementarea acestora și de a crește gradul de absorbţie a fondurilor aferente măsurilor de dezvoltare rurală.

Astfel, măsurile vizate sunt Măsura 10 – Agromediu și climă, Măsura 11 – Agricultură ecologică, Măsura 13 Plăţi pentru zone care se confruntă cu constângeri naturale, Măsura 14 – Plăţi în favoarea bunăstării animalelor, Măsura 8 - Submăsura 8.1  - Împădurirea și crearea de suprafeţe împădurite, Măsura 15 – Servicii de silvomediu, servicii climatice şi conservarea pădurilor

Principalele obiective ale Campaniei de informare vizează creșterea gradului de vizibilitate și a conștientizării în rândul actualilor, dar și a potenţialilor beneficiari cu privire la modul de accesare a măsurilor gestionate de APIA din PNDR, diseminarea de informaţii noi, precum și promovarea oportunităţilor de finanţare la nivelul și pe înţelesul fermierilor.

Campania va cuprinde 7 sesiuni de informare derulate la nivel regional cu ajutorul lectorilor proprii, în perioada 15 ianuarie – 1 martie 2020, după următorul calendar: 15 ianuarie – Arad, 22 ianuarie – Sălaj, 29 ianuarie – Sibiu, 05 februarie – Tulcea, 12 februarie – Suceava, 19 februarie – Prahova, 26 februarie – Vâlcea.

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter