Achiziţii publice

11 Decembrie 2018

Invitaţie de participare cu ofertă pentru achiziţia de “Servicii de inchiriere echipamente de imprimare, copiere, scanare”

În data de 20.09.2017 a fost publicat în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP) anunţul publicitar cu nr. 122394  în vederea achiziţionării de “Servicii de inchiriere echipamente de imprimare, copiere, scanare.

NOTA: Ofertantii vor elabora o oferta tehnica si o oferta financiara, conform cerintelor din caietul de sarcini postat pe site-ul APIA, care vor fi transmise pe adresa de email investitii@apia.org.ro  pana la data de 25.09.2017, inclusiv. Oferta totala lunara se va posta si in SEAP.

Alte detalii privind echipamentele, respectiv achizitia, pot fi solicitate pe adresa de e-mail dpapa.apia@apia.org.ro sau telefonic 0213054977, 0213054835, 0213054875

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter