Achiziţii publice

04 Decembrie 2017

Invitaţie de participare cu ofertă pentru achiziţia de Servicii de evaluare a ofertelor depuse la procedura de achiziţie de ,,Servicii de mentenanta, extindere si dezvoltare a sistemului informatic al APIA”

A fost publicată invitaţia de participare cu ofertă pentru achiziţia de Servicii de evaluare a ofertelor depuse la procedura de achiziţie de ,,Servicii de mentenanţă, extindere şi dezvoltare a sistemului informatic al APIA”, publicată în SEAP cu anunţul de participare nr. 178066 din 12.08.2017 şi care se va finaliza prin încheierea unui Acord Cadru. 

Notă: Recomandarea pentru cei interesati de procedură este de a urmări în permanenţă Invitatia de participare publicata pe site-ul www.e-licitatie.ro pentru că mai pot apărea solicitări de clarificări şi răspunsuri la acestea.

Pentru precizări suplimentare cu privire la modul de derulare a procedurii, ne puteţi contacta la tel.: 021.30.54.977.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter