Achiziţii publice

08 Ianuarie 2019

Anunţ publicitar pentru achiziţia de "Servicii de întreţinere, revizii și reparaţii curente pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al APIA Central pentru anul 2019"Servicii de întreţinere, revizii și reparaţii curente pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al APIA Central pentru anul 2019"

A fost publicat anunţul publicitar pentru achiziţia de "Servicii de întreţinere, revizii și reparaţii curente pentru autovehiculele din dotarea parcului auto al APIA Central pentru anul 2019".

Pentru precizări suplimentare cu privire la modul de derulare a procedurii, ne puteţi contacta la tel: 021.30.54.868.

înapoi

Centre judeţene APIA

CHAFEA - Promotion of agricultural products
Comunicare titluri creanţe
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter