Achiziţii publice

12 Iulie 2019

Anunţ de participare: CN1012952/12.07.2019 02:10 - Servicii de actualizare licenţe ORACLE, mentenanţă hardware și asistenţă tehnica de suport "Software ORACLE Data Base Support"

A fost publicat anunţul de participare: CN1012952/12.07.2019 02:10 -  Servicii de actualizare licenţe ORACLE, mentenanţă hardware și asistenţă tehnica de suport "Software ORACLE Data Base Support".

AGENȚIA DE PLĂȚI ȘI INTERVENȚIE PENTRU AGRICULTURĂ lansează prezenta procedură licitaţie deschisă pentru încheierea unui contract de Servicii de actualizare licente ORACLE, mentenanta hardware și asistenta tehnica de suport "Software ORACLE Data Base Support", pentru o perioada de derulare a contractului de 2 luni în perioada 01.11.2019 -31.12.2019, cu posibilitatea de prelungire cu 4 luni în anul 2020 (01.01.2020– 30.04.2020). Se va presta Servicii de actualizare licente ORACLE, mentenanta hardware și asistenta tehnica de suport "Software ORACLE Data Base Support" în conformitate cu cerinţele din caietul de sarcini.

IV.2.7) Conditii de deschidere a ofertelor:

Data de deschidere a ofertelor:12.08.2019 15:00
Locul de deschidere a ofertelor:In SEAP/SICAP

Pentru precizări suplimentare cu privire la modul de derulare a procedurii, ne puteţi contacta la tel.: 021.30.54.976.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Conferinte APIA pentru masurile delegate din PNDR 2014-2020
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
FNGCIMM
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
Forum APIA

Newsletter