Achiziţii publice

10 Octombrie 2019

Achizitia de “Servicii de consultanţă și realizarea unui Caiet de sarcini și a Documentaţiei de achiziţie aferente, care să conţină cel puţin cerinţele minimale pentru etapele necesar a fi realizate în vederea punerii în aplicare a articolului 40a din Regulamentul nr. 809/2014 modificat prin Regulamentul 746/2018 AL COMISIEI din 18 mai 2018”

A fost publicată procedura de achiziţie de “Servicii de consultanţă și realizarea unui Caiet de sarcini și a Documentaţiei de achiziţie aferente, care să conţină cel puţin cerinţele minimale pentru etapele necesar a fi realizate în vederea punerii în aplicare a articolului 40a din Regulamentul nr. 809/2014 modificat prin Regulamentul 746/2018 AL COMISIEI din 18 mai 2018”

Notă: Recomandarea pentru cei interesati de procedură este de a urmări în permanenţă anunţul de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro pentru că mai pot apărea solicitări de clarificări şi răspunsuri la acestea.

Pentru precizări suplimentare cu privire la modul de derulare a procedurii, ne puteţi contacta la tel.: 021.30.54.835.

 
 
înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35
FNGCIMM
Forum APIA

Newsletter