Achiziţii publice

19 Noiembrie 2018

A fost publicat anunţul publicitar în vederea achiziţiei SERVICII DE ÎNTREŢINERE, REPARARE ŞI ASISTENŢĂ TEHNICĂ, în sistem “service total”, pentru echipamentele de tipărit de mare tiraj aflate în dotarea AGENŢIEI DE PLĂŢI ŞI INTERVENŢIE PENTRU AGRICULTURĂ

Notă: Recomandarea pentru cei interesati de procedură este de a urmări în permanenţă Anuntul de participare publicata pe site-ul www.e-licitatie.ro pentru că mai pot apărea solicitări de clarificări şi răspunsuri la acestea.

Pentru precizări suplimentare cu privire la modul de derulare a procedurii, ne puteţi contacta la tel.: 021.30.54.974.

înapoi

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
CHAFEA - Promotion of agricultural products
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
Guvernare transparentă, deschisă şi participativă – standardizare, armonizare, dialog îmbunătăţit SIPOCA 35

Newsletter