Informaţii APIA

Informaţii de interes public

În conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, normele de aplicare H.G. nr. 123/2002 şi Legea nr. 109/2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice.

Contact

Date deschise

Indicatori statistici privind activitatea APIA Campaniile 2014-2016

Formulare

Rapoarte

Declaraţii de avere şi interese APIA Aparat Central

Declaratii de avere şi interese centre judeţene

Acte normative specifice APIA

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001: Gina Darjanschi - Şef Serviciu Relaţii cu Publicul şi Comunicare, e-mail: relatii.cu.publicul@apia.org.ro

Pentru a reclama o situaţie sau pentru a sesiza eventuale neregularităţi, informaţi-ne în scris.

Pentru a demara investigaţiile şi aplica sancţiuni, reclamaţia sau sesizarea trebuie să fie explicită, să conţină informaţii concrete şi verificabile, precum şi datele de contact ale persoanei care a întocmit reclamaţia sau sesizarea.

Orice reclamaţie care nu este însoţită de numele şi datele de contact ale emitentului nu poate fi luată în considerare.

 

Fişiere ataşate (29)

Centre judeţene APIA

Comunicare titluri creanţe
Consultare publică: "Modernizarea şi simplificarea Politicii Agricole Comune"
Programului Oficial de Internship al Guvernului României

Newsletter